Kontakt

MÁTE NĚJAKÝ DOTAZ?
Obraťte se na náš e-mail shop@onemanshow.cz

Provozovatel e-shopu:

OMS Production, s. r. o.
Pernerova 378/31 
Praha 8
186 00
www.onemanshow.cz
shop@onemanshow.cz


DISTRIBUTOR:

Merch s.r.o., P.O.BOX 208, 903 01 Senec, Slovenská republika, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 95409/B
IČO: 47 608 803, DIČ: 2023966846, IČ DPH: SK2023966846
Bankové spojenie:EUR: 2600517950/8330 , CZK: 2300802848/2010, IBAN: SK03 8330 0000 0026 0051 7950, SWIFT: FIOZSKBAXXX
BANKA: Fio banka, a. s., pobočka zahraničnej banky, Nám. SNP 21, Bratislava, SLOVAKIA Orgán dozoru a dohľadu:Inšpektorát SOI, Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27